Avgda. Onze de Setembre, 83
08208 - Sabadell (Barcelona)
Telf.:
93 725 35 74
Dissabte, 30 de Setembre de 2023
Assessoria Cooperatives

La nostra assessoria, convertida des de 2010 en cooperativa de treball associat, pot oferir l'orientació necessària per a la creació de noves empreses que desitgin fer-ho sota l'estructura del cooperativisme.

Per a això posem a la seva disposició -a més dels mitjans materials i dels coneixements que disposem- l'experiència en aquesta matèria, basada en la constitució de la nostra pròpia cooperativa; ajudant-los a redactar els estatuts socials, procedir a la inscripció en el registre de cooperatives i altres tràmits relacionats.

Una vegada creada la cooperativa, els podem servir en tots els àmbits que tenen a veure amb aquest tipus de societats:

  • Capitalització del subsidi de desocupació mitjançant modalitats de pagament únic o de subvenció de quotes de seguretat social
  • Elecció del règim de la seguretat social més favorable
  • Assessorament i gestió laboral (contractes, salaris, cotitzacions, etc.)
  • Assessorament i gestió mercantil, comptable i fiscal
  • Compliment de les diverses obligacions davant organismes oficials
  • Informació i planificació d'ajudes i subvencions destinades a cooperatives