Avgda. Onze de Setembre, 83
08208 - Sabadell (Barcelona)
Telf.:
93 725 35 74
Dissabte, 30 de Setembre de 2023
Assessoria Laboral

El nostre departament laboral està especialitzat en les normatives que afecten a aquesta àrea vital de les empreses, incorporant constantment les novetats que van apareixent dia a dia.

Coneixedors de la importància i puntualitat que requereixen les gestions relacionades amb aquesta secció, ens ocuparem d'assessorar-li sobre tots els aspectes que giren entorn de la seva tramitació i li proposarem aquelles opcions que resultin més beneficioses per als interessos de la seva empresa.

Detallem algunes de les gestions en les quals li podem servir:

 • Capitalització del subsidi de desocupació mitjançant modalitats de pagament únic o de subvenció de quotes de seguretat social
 • Creació i legalització de noves empreses
 • Altes en règims especials
 • Assessorament i gestió laboral d'empreses
 • Liquidació d'Assegurances Socials
 • Rebuts de salaris
 • Contractes de treball
 • Ajornaments
 • Expedients de regulació d'ocupació
 • Inspeccions de treball
 • Tramitacions davant OTG
 • Representacions davant els Jutjats socials
 • Tramitacions d'expedients d'invalidesa, jubilació, viduïtat, etc.
 • Règims especials de la Seguretat Social